ขอไปที แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขอไปที หมายถึง พอให้พ้นตัว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขอไปที เช่น

  • นี่คุณช่วยทำงานให้ละเอียดรอบคอบกว่านี้จะได้ไหม ไม่ใช่ทำแบบ ขอไปที อย่างนี้
  • ก็เพราะนายทำงานแบบ ขอไปที น่ะซิงานถึงได้เสียหายจนโดนไล่ออกจากบริษัท
advertisements