ขัดขา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขัดขา หมายถึง ขัดขวางผู้อื่นไม่ให้ทำการได้สะดวก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขัดขา เช่น

  • งานมันจะสำเร็จได้อย่างไรในเมื่อพวกคุณเอาแต่ ขัดขา กันเองอยู่อย่างนี้
  • ที่ประเทศอื่นเขาพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเพราะทุกฝ่ายต่างร่วมแรงร่วมใจไม่ ขัดขา กันเอง
advertisements