ขายผ้าเอาหน้ารอด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขายผ้าเอาหน้ารอด หมายถึง ยอมเสียสละแม้แต่ของจำเป็นที่ตนมีอยู่ เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขายผ้าเอาหน้ารอด เช่น

  • เมื่อวานมีแขกมามากเกินคาด อาหารที่เตรียมไว้ก็ไม่พอ ฉันก็เลยต้อง ขายผ้าเอาหน้ารอด รีบสั่งอาหารจากร้านต่าง ๆ มาเลี้ยงแขก
  • หลายครั้งที่ลูกค้ามาสั่งของจากร้านเราแล้วเราไม่มีของ ก็ต้องยอม ขายผ้าเอาหน้ารอด ไปซื้อของจากร้านอื่นมาก่อนถึงแม้จะได้กำไรน้อยก็ยังดีกว่าเสียลูกค้า
advertisements