ขาวเป็นวอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขาวเป็นวอก หมายถึง ขาวมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขาวเป็นวอก เช่น

  • เวลาทาแป้งแต่งหน้าเธอส่องกระจกบ้างไหม หน้าถึงได้ ขาวเป็นวอก ขนาดนี้
  • ผู้หญิงบางคนนะแต่งหน้าไม่ได้ดูเลย หน้า ขาวเป็นวอก มองเห็นแต่ไกล
advertisements