ขี้กะโล้โท้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขี้กะโล้โท้ หมายถึง ไม่มีคุณภาพ, เอาเรื่องเอาราวไม่ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขี้กะโล้โท้ เช่น

  • แทนที่จะเอาของดี ๆ ให้ลูกค้า นี่เล่นเอา ขี้กะโล้โท้ ปนมาเห็นทีต้องเลิกคบค้ากันเสียแล้วมั้ง
  • คน ขี้กะโล้โท้ อย่างมันจะไปมีอนาคตอะไรกับเขา
advertisements