ขี้ขึ้นไปอยู่บนหัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขี้ขึ้นไปอยู่บนหัว หมายถึง กลัวมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขี้ขึ้นไปอยู่บนหัว เช่น

  • โอ๊ย กลางค่ำกลางคืนอย่าใช้มันไปเลย แค่พูดเรื่องผีมันก็ ขี้ขึ้นไปอยู่บนหัว แล้ว
  • นายจะกลัวอะไรนักหนา มีฉันอยู่ทั้งคนแล้วยังจะกลัว ขี้ขึ้นไปอยู่บนหัว อีกหรือ
advertisements