ขี้ราดโทษล่อง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขี้ราดโทษล่อง หมายถึง ทำผิดเองแล้วโทษผู้อื่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขี้ราดโทษล่อง เช่น

  • นายจะมา ขี้ราดโทษล่อง อย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะ ที่งานส่งไม่ทันก็เพราะนายส่งงานมาทีหลังแล้วพวกเราจะทำต่อยังไงให้ทัน
  • ของมันอยู่ดี ๆ ของมันนายไปปัดมันตก จะไปว่าคนอื่นวางเกะกะไม่ได้นะ อย่างนี้มัน ขี้ราดโทษล่อง
advertisements