ขี้หดตดหาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขี้หดตดหาย หมายถึง กลัวมาก, ตกใจมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขี้หดตดหาย เช่น

  • แค่ได้ยินเสียงประทัดแค่นั้น เธอถึงกลับกลัวจน ขี้หดตดหาย
  • นายนี่ไม่สมกับเป็นผู้ชายจริง ๆ โดนตะคอกเข้าหน่อยก็ ขี้หดตดหาย เสียแล้ว
advertisements