ขี้หมูราขี้หมาแห้ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขี้หมูราขี้หมาแห้ง หมายถึง ไม่มีสาระอะไรเลย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขี้หมูราขี้หมาแห้ง เช่น

  • ถ้ามันเป็นเรื่อง ขี้หมูราขี้หมาแห้ง ก็ไม่ต้องเอามาบอกผมก็ได้
  • ถ้าแค่เรื่อง ขี้หมูราขี้หมาแห้ง ยังต้องให้ผมลงมาจัดการด้วยตัวเอง ผมก็ไม่รู้จะจ้างพวกคุณไว้ทำไมเหมือนกัน
advertisements