ขี้แพ้ชวนตี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขี้แพ้ชวนตี หมายถึง แพ้ตามกติกาแล้วยังไม่ยอมรับว่าแพ้, แพ้แล้วพาล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขี้แพ้ชวนตี เช่น

  • กรรมการตัดสินแล้วว่านายแพ้ แล้วยังจะไปทำ ขี้แพ้ชวนตี มันดูไม่เป็นมืออาชีพเลยนะ
  • อย่าไปมัวเสียเวลากับพวก ขี้แพ้ชวนตี อยู่เลย กลับกันดีกว่า
advertisements