ขุดดินกินหญ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขุดดินกินหญ้า หมายถึง ทำงานพอเลี้ยงตัวไปวัน ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขุดดินกินหญ้า เช่น

  • เขาก็แค่ ขุดดินกินหญ้า ไปวัน ๆ หาผักหาปลาขายพอเลี้ยงปากท้องเท่านั้นแหละ
  • คน ขุดดินกินหญ้า อย่างเราใครเขาจะยอมให้กู้หนี้ยืมสิน เขากลัวว่าจะไม่มีปัญญาใช้คืน
advertisements