ข้ามหน้าข้ามตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ข้ามหน้าข้ามตา หมายถึง กระทำโดยไม่ไว้หน้า ไม่ให้เกียรติผู้อื่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ข้ามหน้าข้ามตา เช่น

  • เห็นว่าเขาไปเสนอโครงการ ข้ามหน้าข้ามตา ผู้ใหญ่เข้าก็เลยโดนสั่งให้ไปช่วยงานที่สาขาต่างจังหวัดเป็นเดือน
  • จะทำอะไรก็ดูให้ดีก่อน ไม่ใช่ไปทำ ข้ามหน้าข้ามตา ใครเข้ามันจะเป็นเรื่อง
advertisements