ข้าวก้นบาตร แปลว่าอะไร หมายถึง…

ข้าวก้นบาตร หมายถึง เติบโตมากับวัด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ข้าวก้นบาตร เช่น

  • ที่ผมมีวันนี้ได้ก็เพราะ ข้าวก้นบาตร ของหลวงตาที่คอยเลี้ยงดูในตอนเด็ก ๆ
  • เศรษฐีบางคนเขาก็เริ่มต้นจากเด็กวัดกิน ข้าวก้นบาตร มาก่อน แต่ที่เขามั่งมีได้ก็เพราะความเพียรพยายามของตน
advertisements