ข้าวแดงแกงร้อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ข้าวแดงแกงร้อน หมายถึง บุญคุณ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ข้าวแดงแกงร้อน เช่น

  • นี่เอ็งไม่เคยคิดถึง ข้าวแดงแกงร้อน ที่เคยได้กินได้อยู่จากบ้านนี้เลยใช่ไหม ถึงได้สร้างความเดือดร้อนให้ได้ตลอด
  • เพราะ ข้าวแดงแกงร้อน ของคุณป้าทำให้ผมไม่ต้องเป็นเด็กจรจัดอยู่ข้างถนน ผมถึงได้เลี้ยงดูท่านในยามชรา
advertisements