ข้าในเรือนเบี้ย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ข้าในเรือนเบี้ย หมายถึง คนรับใช้ที่อยู่มานาน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ข้าในเรือนเบี้ย เช่น

  • ทุกวันนี้ก็เห็นมีแต่ ข้าในเรือนเบี้ย นี่แหละที่จะคอยดูแลเรายามแก่เฒ่า อย่าได้หวังลูกเต้ามันเลย
  • ถึงแม้ว่ารัชกาลที่ ๕ จะทรงเลิกทาสแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันก็ยังมี ข้าในเรือนเบี้ย อยู่ให้เห็น นั่นก็เพราะพวกเขาอยู่รับใช้ตระกูลนั้น ๆ ด้วยความภักดี
advertisements