คงเส้นคงวา แปลว่าอะไร หมายถึง…

คงเส้นคงวา หมายถึง เสมอต้นเสมอปลาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คงเส้นคงวา เช่น

  • เพราะว่าเขาเป็นคน คงเส้นคงวา ไม่ว่าจะก่อนหรือแต่งงานก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ฉันถึงได้รักเขา
  • ผู้ชายส่วนมากจะ คงเส้นคงวา มากกว่าผู้หญิงเพราะอารมณ์ที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงง่าย
advertisements