คนดิบ แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนดิบ หมายถึง คนที่ยังไม่ได้บวช

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนดิบ เช่น

  • สมัยนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่อง คนดิบ คนสุกกันแล้ว ขอแค่เป็นคนดีขยันทำมาหากินชีวิตครอบครัวก็เจริญได้
  • ไม่เคยรู้เลยนะว่านายยังเป็น คนดิบ อยู่ ก็เห็นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำไอ้เราก็คิดไปเองว่านายคงบวชเรียนมาแล้ว
advertisements