คนดีมีน้อย คนถ่อยมีมาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนดีมีน้อย คนถ่อยมีมาก หมายถึง คนดีมีน้อยแต่คนประพฤติชั่วกลับมีมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนดีมีน้อย คนถ่อยมีมาก เช่น

  • ไม่รู้ทำไมเดี๋ยวนี้ คนดีมีน้อย คนถ่อยมีมาก เหลือเกิน บ้านเมืองถึงได้วุ่นวายไม่สงบเหมือนเมื่อก่อน
  • เมื่อก่อนบ้านเมืองเราไม่ได้ คนดีมีน้อย คนถ่อยมีมาก ขนาดนี้ จะทำการอันใดก็ร่วมแรงร่วมใจกันไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบ
advertisements