คนหากิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนหากิน หมายถึง หญิงค้าประเวณี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนหากิน เช่น

  • เห็นผู้หญิงเดินเข้าหารถตอนกลางคืนก็ระวังให้ดีล่ะ นั่นแหละ คนหากิน ที่เขาเรียกกัน
  • ที่มี คนหากิน เกลื่อนเมืองอยู่แบบนี้ก็เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่คิดจะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
advertisements