คนหาเงิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนหาเงิน หมายถึง หญิงค้าประเวณี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนหาเงิน เช่น

  • จริงอยู่ที่ คนหาเงิน บางส่วนทำเพราะถูกหลอกลวง แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ทำเพราะได้เงินมาก
  • คนหาเงิน บางคนไม่ได้ทำเพราะมีปัญหาทางการเงิน แต่ทำเพราะสะดวกสบายได้เงินง่ายใช้เงินคล่อง
advertisements