คนใน แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนใน หมายถึง คนในวงการ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนใน เช่น

  • เรื่องนี้นายไปได้ยินมาจากไหน ขนาดฉันเป็น คนใน แท้ ๆ ยังไม่รู้เรื่องเลย
  • เห็นมี คนใน บอกว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีการซื้อขายตำแหน่งสูง ๆ อยู่หลายตำแหน่ง
advertisements