ครอบจักรวาล แปลว่าอะไร หมายถึง…

ครอบจักรวาล หมายถึง กว้างมากจนครอบคลุมได้ทุกอย่างทุกเรื่อง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ครอบจักรวาล เช่น

  • ฉันว่าน้ำยานี้มันจะ ครอบจักรวาล เกินไปแล้ว แน่ใจนะว่าถ้าเอามาใช้มันจะไม่เกิดผลเสียอะไรกับเรา
  • สมุนไพรนี้สรรพคุณ ครอบจักรวาล จริง ๆ นะใช้เป็นยาได้ตั้งแต่ใบยันราก
advertisements