ครั้งพระเจ้าเหา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ครั้งพระเจ้าเหา หมายถึง โบร่ำโบราณนานเสียจนจำไม่ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ครั้งพระเจ้าเหา เช่น

  • เรื่องมันก็ตั้งแต่เมื่อ ครั้งพระเจ้าเหา แล้วแกยังจะขุดคุยมาว่ากันอีกทำไม
  • รถคันนี้ฉันว่าเปลี่ยนได้แล้วมั้ง รุ่นตั้งแต่ ครั้งพระเจ้าเหา ใช้ไปมันจะไม่ปลอดภัยเอานะ
advertisements