คลื่นใต้น้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

คลื่นใต้น้ำ หมายถึง การกระทำการอย่างเงียบ ๆ อยู่ภายใน แต่ภายนอกดูสงบเรียบร้อย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คลื่นใต้น้ำ เช่น

  • ถึงแม้ว่าบ้านเมืองเราจะไม่มีการชุมนุมในตอนนี้ แต่ก็ยังมีพวก คลื่นใต้น้ำ คอยเคลื่อนไหวกันอย่างลับ ๆ รัฐบาลถึงต้องใช้มาตรการต่าง ๆ เข้ามาควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองให้สงบสุข
  • ที่องค์กรเราไม่ก้าวหน้าก็เพราะมี คลื่นใต้น้ำ คอยสร้างความแตกแยกบาดหมางกันเอง
advertisements