คลุกคลีตีโมง แปลว่าอะไร หมายถึง…

คลุกคลีตีโมง หมายถึง อยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คลุกคลีตีโมง เช่น

  • ก็เห็นนาย คลุกคลีตีโมง อยู่กับเขาตลอด จะไม่รู้เลยหรือว่าเขาไปไหนกับใคร
  • เดี๋ยวนี้ลูกเราเริ่มไป คลุกคลีตีโมง อยู่กับพวกหัวไม้ยังไงคุณก็ช่วยพูดกับเขาหน่อยนะ
advertisements