ความรู้แค่หางอึ่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ความรู้แค่หางอึ่ง หมายถึง ความรู้น้อย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ความรู้แค่หางอึ่ง เช่น

  • ความรู้แค่หางอึ่ง อย่างเอ็งยังจะมีหน้ามาสอนข้าอีกหรือ หัดรู้จักเจียมตัวเสียบาง
  • มี ความรู้แค่หางอึ่ง ทำเป็นพูดจาอ้างกฎหมายทำตัวหัวหมอ มันก็แค่พวกโง่อวดฉลาดแค่นั้นเอง
advertisements