คอตก แปลว่าอะไร หมายถึง…

คอตก หมายถึง อาการก้มหน้าก้มตาเวลาผิดหวัง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คอตก เช่น

  • ไปผิดหวังอะไรมาหรือมีปัญหาอะไรหรือถึงได้เดิน คอตก มาอย่างนี้
  • ฉันเห็นเขา คอตก มาหลายวันแล้ว สงสัยเขาจะสอบไม่ติดโรงเรียนนายร้อย
advertisements