คอหยัก ๆ สักแต่ว่าคน แปลว่าอะไร หมายถึง…

คอหยัก ๆ สักแต่ว่าคน หมายถึง คนที่ประพฤติตัวไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นคน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คอหยัก ๆ สักแต่ว่าคน เช่น

  • มึงนี้เกิดเป็นคนเสียเปล่ากับไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณ นี่แหละนะที่เขาว่า คอหยัก ๆ สักแต่ว่าคน
  • เกิดเป็นคนก็ให้มีสำนึกทำตัวให้สมกับเป็นคน ไม่ใช่ทำตัวเหมือนสัตว์เอาตัวรอดไปวัน ๆ มันจะเข้าตำรา คอหยัก ๆ สักแต่ว่าคน
advertisements