คอเป็นเอ็น แปลว่าอะไร หมายถึง…

คอเป็นเอ็น หมายถึง เถียงอย่างไม่ยอมลดละ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คอเป็นเอ็น เช่น

  • คนอย่างเขาทำผิดก็ยอมรับผิด แต่ถ้าเขาไม่ผิดแล้วมีเถียงกันจน คอเป็นเอ็น จนกว่าจะชนะแหละ
  • เรื่องนี้แกผิดเต็ม ๆ ยังจะมีหน้ามาเถียง คอเป็นเอ็น อยู่อีกหรือ
advertisements