คาบเส้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

คาบเส้น หมายถึง ทันเวลาพอดี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คาบเส้น เช่น

  • ดีนะที่เธอมาส่งงาน คาบเส้น พอดี ถ้าช้ากว่านี้ครูให้เธอตกแน่
  • นายนี่ชอบทำอะไร คาบเส้น อยู่ตลอด ระวังนะสักวันทำอะไรจะไม่ทันการ
advertisements