คาหนังคาเขา,คาหลังคาเขา แปลว่าอะไร หมายถึง…

คาหนังคาเขา, คาหลังคาเขา หมายถึง จับได้ขณะที่กระทำผิด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คาหนังคาเขา เช่น

  • คนร้ายถูกจับได้ คาหนังคาเขา ขณะที่กำลังส่งยาเสพย์ติด เพราะถูกเจ้าหน้าที่ล่อซื้อ
  • ครูจับได้ คาหนังคาเขา ว่านายแอบเอาโพยเข้าห้องสอบแล้วยังจะมีข้อแก้ตัวอะไรอีก
advertisements