คิ้วโก่งเหมือนคันศร แปลว่าอะไร หมายถึง…

คิ้วโก่งเหมือนคันศร หมายถึง คิ้วโก่งงามมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คิ้วโก่งเหมือนคันศร เช่น

  • นักแสดงสมัยนี้หายากมากที่จะเจอคนที่ คิ้วโก่งเหมือนคันสร ส่วนมากก็จะแต่งแค่พองาม
  • ลักษณะหนึ่งที่ตัวพระตัวนางในวรรณคดีไทยจะขาดไม่ได้ก็คือ คิ้วโก่งเหมือนคันศร
advertisements