คู่ผัวตัวเมีย แปลว่าอะไร หมายถึง…

คู่ผัวตัวเมีย หมายถึง ผัวเมียที่ถือว่าเป็นเนื้อคู่กัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คู่ผัวตัวเมีย เช่น

  • พวกเอ็งก็เป็น คู่ผัวตัวเมีย กันมีอะไรก็น่าจะค่อย ๆ พูดกันได้นะ
  • ตอนนี้พวกเธอทั้งสองก็เป็น คู่ผัวตัวเมีย กันแล้วก็ขอให้มีความสุขในชีวิตคู่นะ
advertisements