คู่สร้างคู่สม แปลว่าอะไร หมายถึง…

คู่สร้างคู่สม หมายถึง เคยร่วมสร้างบุญร่วมกันมา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คู่สร้างคู่สม เช่น

  • เธอทั้งสองนี่ช่างเป็น คู่สร้างคู่สม กันเสียจริง เหมาะสมกันไม่มีที่ติ
  • คนไทยเราเชื่อกันว่าถ้าได้ทำบุญร่วมกัน ชาติหน้าจะได้เป็น คู่สร้างคู่สม ของกันและกัน
advertisements