ค้ำหัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ค้ำหัว หมายถึง ยืนชิดผู้ใหญ่ที่กำลังนั่งหรือนอนอยู่ ซึ่งเป็นการไม่เคารพ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ค้ำหัว เช่น

  • เด็กสมัยนี้ใช้ไม่ได้เลย ชอบยืน ค้ำหัว ผู้ใหญ่อยู่ได้
  • จำไว้นะว่าอย่าไปยืน ค้ำหัว ผู้ใหญ่ใครเขาจะว่าพ่อแม่ไม่รู้จักอบรมสั่งสอน
advertisements