ฆ่าหงส์เลี้ยงกา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฆ่าหงส์เลี้ยงกา หมายถึง ทำลายของสูงค่าแล้วเชิดชูสิ่งที่ต่ำกว่าขึ้นมาแทน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฆ่าหงส์เลี้ยงกา เช่น

  • การที่คณะกรรมการบริหารสั่งปลดคนดีมีความสามารถที่ขัดผลประโยชน์ออก แล้วเอาพรรคพวกตัวเองขึ้นมาแทน มันก็ไม่ต่างกับการ ฆ่าหงส์เลี้ยงกา แล้วมันจะไปรอดหรือ
  • บ้านเมืองใดที่ปกครองด้วยการ ฆ่าหงส์เลี้ยงกา ไม่ช้าก็จะต้องถูกบ้านอื่นเมืองอื่นมากลืนกิน
advertisements