งมเข็มในมหาสมุทร แปลว่าอะไร หมายถึง…

งมเข็มในมหาสมุทร หมายถึง อาการงงมากจนคิดไม่ออก ทำอะไรไม่ถูก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย งมเข็มในมหาสมุทร เช่น

  • ทุกวันนี้จะหาที่จอดรถในโรงพยาบาลมันยากเหมือน งมเข็มในมหาสมุทร จริง ๆ
  • การจะหาโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมเพื่อสร้างความก้าวหน้านั้นยากเหมือน งมเข็มในมหาสมุทร เพราะฉะนั้นเมื่อมีมาให้แล้วก็ต้องรีบคว้าไว้
advertisements