งัวพันหลัก แปลว่าอะไร หมายถึง…

งัวพันหลัก หมายถึง วกกลับไปที่เดิม ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย งัวพันหลัก เช่น

  • เพราะเขาไม่ถนัดการพูดในที่ประชุม พอต้องนำเสนองานเลยเกิดอาการ งัวพันหลัก อย่างที่เห็นพูดวกไปวนมาฟังไม่รู้เรื่อง
  • ก็เพราะน้ำคิดอาสาเป็นคนกลางช่วยปรับความเข้าใจให้กับคู่ของเพื่อน สุดท้ายกลายเป็น งัวพันหลัก รักแฟนเพื่อนเสียเอง
advertisements