จนแล้วไม่เจียม แปลว่าอะไร หมายถึง…

จนแล้วไม่เจียม หมายถึง ไม่รู้จักประมาณฐานะตน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จนแล้วไม่เจียม เช่น

  • แกก็แค่หาเช้ากินค่ำ ยังจะไปจ้างเขาซักผ้าอีกอ้างว่าไม่มีเวลา จนแล้วไม่เจียม บ้างเลยนะ
  • ก็เพราะนิสัย จนแล้วไม่เจียม น่ะซิ จนป่านนี้ถึงยังสร้างตัวสร้างฐานะไม่ได้กับเขา
advertisements