จับตัววางตาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

จับตัววางตาย หมายถึง กำหนดลงไปแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง, กำหนดตัวบุคคลให้ประจำหน้าที่โดยเฉพาะ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จับตัววางตาย เช่น

  • ผู้กำกับ จับตัววางตาย ไปแล้วว่าต้องเป็นเขาเท่านั้นที่มารับบทพระเอกละครเรื่องนี้
  • การแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งนี้โค้ช จับตัววางตาย เรียบร้อยแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้หรอก
advertisements