จับปลาสองมือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

จับปลาสองมือ หมายถึง หมายจะเอาทั้ง 2 อย่างพร้อม ๆ กัน ซึ่งอาจจะไม่สำเร็จทั้ง 2 อย่าง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จับปลาสองมือ เช่น

  • นายเล่น จับปลาสองมือ เอางานนอกมาทำในเวลางานประจำ ระวังสักวันจะเสียทั้งงานราชงานหลวง
  • ที่เขาโดนแฟนบอกเลิกก็สมควรแล้ว ทำเป็น จับปลาสองมือ คบหญิงอื่นไปด้วยสุดท้ายก็ไม่ได้สักคน
advertisements