จับปลาในปลัก แปลว่าอะไร หมายถึง…

จับปลาในปลัก หมายถึง ทำในสิ่งที่เห็นผลสำเร็จอยู่แล้ว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จับปลาในปลัก เช่น

  • ก็เพราะเขารู้ว่าไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องช่วยเขาแน่นอนเหมือน จับปลาในปลัก เขาถึงได้มาขอความช่วยเหลือจากเธอไง
  • ตอนนี้สินค้ากำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ถ้าหากเราหาจังหวะและโอกาสดี ๆ งานนี้ผมว่าเราได้ จับปลาในปลัก แน่ ๆ
advertisements