จับมือถือแขน แปลว่าอะไร หมายถึง…

จับมือถือแขน หมายถึง ถูกเนื้อต้องตัว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จับมือถือแขน เช่น

  • สมัยนี้แค่เรื่อง จับมือถือแขน ไม่มีใครเขามาว่ามานินทาอะไรกันแล้วล่ะ
  • ถึงแม้ผู้หญิงจะไม่ได้ว่าอะไร แต่การที่เราเป็นผู้ชายแล้วไป จับมือถือแขน เขาแบบนั้นมันก็ไม่เหมาะไม่ควร
advertisements