จับเส้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

จับเส้น หมายถึง จับจุดที่ถูกใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จับเส้น เช่น

  • การจะติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอการสนับสนุนนั้นไม่ยากหรอกขอแค่เรา จับเส้น ให้ถูกแค่นั้นเอง
  • ที่โครงการเขาไม่ผ่านการอนุมัติก็เพราะ จับเส้น ไม่ถูกวิธีเลยถูกสั่งให้ชะลอไว้ก่อน
advertisements