จับให้มั่นคั้นให้ตาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

จับให้มั่นคั้นให้ตาย หมายถึง จะจับผิดใครก็ต้องมีหลักฐานมัดตัวไว้ไม่ให้ดิ้นหลุดไปได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จับให้มั่นคั้นให้ตาย เช่น

  • คนอย่างมันถ้าไม่ จับให้มั่นคั้นให้ตาย อย่างไรก็ไม่มีทางยอมรับสารภาพหรอก
  • ฉันว่าถ้านาย จับให้มั่นคั้นให้ตาย มีหรือว่าเขาจะไม่ยอมรับเรื่องที่ทุจริตงบประมาณบริษัท
advertisements