จำจี้จ้ำไช แปลว่าอะไร หมายถึง…

จำจี้จ้ำไช หมายถึง สั่งสอนซ้ำ ๆ ซาก ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จำจี้จ้ำไช เช่น

  • ที่ฉันต้องคอย จำจี้จ้ำไช แกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอยากให้แกได้ดีรู้บ้างไหม
  • พ่อแม่คอย จำจี้จ้ำไช นั่นก็เพราะท่านรักและหวังดีกับเรา อย่าไปรำคาญท่านเลย
advertisements