ชนตอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชนตอ หมายถึง เจอปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชนตอ เช่น

  • ตอนแรกโครงการของเราก็ไปได้ดี แต่ที่ต้องหยุดก็เพราะดันไป ชนตอ ใหญ่เข้าอย่างจัง
  • ก็เพราะทำอะไรไม่ยอมปรึกษาอาจารย์ก่อน ตอนนี้โครงงานจะเสร็จไม่ทันเวลาก็เพราะว่าไป ชนตอ นี่แหละ
advertisements