ชักหน้าไม่ถึงหลัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชักหน้าไม่ถึงหลัง หมายถึง รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชักหน้าไม่ถึงหลัง เช่น

  • ทุกวันนี้ขนาดเราช่วยกันหาเงินทั้งสองคนแล้วก็ยัง ชักหน้าไม่ถึงหลัง เห็นทีต้องหาอะไรทำเพิ่มรายได้เสียแล้ว
  • เมื่อก่อนเรามีเงินใช้จ่ายเหลือกินเหลือเก็บ แต่ทุกวันนี้เพราะพิษเศรษฐกิจเลยทำให้ ชักหน้าไม่ถึงหลัง
advertisements