ชักแม่น้ำทั้งห้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชักแม่น้ำทั้งห้า หมายถึง พูดจาหว่านล้อมเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชักแม่น้ำทั้งห้า เช่น

  • เรื่องที่ผมตัดสินใจไปแล้ว ต่อให้พวกคุณ ชักแม่น้ำทั้งห้า มาพูด ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอก
  • บอกพ่อมาตรง ๆ เลยดีกว่าว่าต้องการอะไร ไม่ต้องมา ชักแม่น้ำทั้งห้า ให้เสียเวลา
advertisements