ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ หมายถึง ปล่อยไปตามเรื่องตามราว ไม่เอาเป็นธุระด้วย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ เช่น

  • ทุกวันนี้ฉันก็มีเรื่องให้คิดอยู่มากแล้ว เรื่องของคนอื่นก็ปล่อยให้ ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ ก็แล้วกัน
  • เรื่องส่วนตัวผมจะไม่เข้าไปยุ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของลูกน้องก็ตาม ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ ไม่อย่างนั้นถ้ามีอะไรไม่ดีจะมาว่าเป็นเพราะผมอีก
advertisements